Aradi Edvi Illés Ödön
Hován László
Balogh András
Antos József
Barta Mária
Uhrig Zsigmond
Medgyessy-Kovács Gyula
Szinte Gábor
Csabai Rott Margit
Szilágyi István
Vásárhelyi Kovács Tibor
Eigel István
Fritz Éva
Guzsik Ödön
Halász Szabó Sándor
Hódi Géza
Horváth Béla
Ismeretlen festők
Jets György
József Dezső
Kántor Andor
Kántor Lajos
Karl Viktor,Mayr
Kósa Ferenc
Litkey György
Monos József
C.Miklós I jelzéssel
Moldován István
Németh Miklós
Novák András
Nuridsány Zoltán
Orosz Gellért
BAK János, P.
Pilényi Pillich Oszkár
Platthy György
Prohászka József
Sarkantyu Simon
Schéner Mihály
Stark Anna
Székely Mihály
Ballagó Imre
Veress Sándor László
Kováts Béla
Kohán György
Schubert Ernő
Irányi Iritz Sándor
Baranyó Sándor
Komiszár János
Kelemen Marcell
Galamb Erzsébet
Forró Antal
Portik Sándor
Szabó Árpád
Hegyi György
Fáy Dezső
Márton Ferenc
Viski János
Barta István
Bizse János
Monostori-Moller Pál
Almásy Tasziló
Simon György János
Balogh Ervin
Hídvégi Valéria
Iványi Ödön
Hévízi Éva
Kapicz Margit
Ruzicskay György
Csizmadia Zoltán
Huzella Pál
Persian Kata
Pirk János
Nyergesi János
Szalay Ferenc
Balás Ilona
Vadász Endre
Barta István
Arató István
Magyary Kossa Anikó
Jankay (Deutsch) Tibor
Beck Judit
Baransky Emil László
Fugli Dezső
Tamás Ervin
2011 aug. 21
2011 júl. 04
2011 aug. 21
2011 aug. 21
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 júl. 04
2011 aug. 11
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 szept. 20
2011 szept. 21
2011 okt. 22
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 dec. 03
2012 febr. 05
2012 márc. 26
2012 ápr. 09
2012 ápr. 15
2012 ápr. 15
2012 ápr. 15
2012 júl. 11
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2013 febr. 02
2013 ápr. 02
2013 ápr. 02
2013 ápr. 02
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 jún. 15
2013 aug. 25
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2014 febr. 10
2014 febr. 10
2014 júl. 16
2014 júl. 22
2014 júl. 22
2014 okt. 06
2015 jan. 25
2015 jan. 25

József Dezső

József Dezső (Firtosváralja, 1886 - Gyula, 1965)

alt

Fák napsütésben

Olaj, vászon 

Jbl. József D. 1911

alt

Törpe vízmű

Olaj, vászon,58 x 70cm

jbl.József 

alt

Merengő

Olaj, vászon,40 x 32,5cm

Jjl.József 

 

alt

Kiborult a tarisznya

 Pasztell, papír, 24,5x33,5 cm

jjl. József D.

alt

Május

Olaj, vászon 53 x 68 cm

Jbl.: József

Firtosváralján született, ahol apja tanító volt. Udvarhelyen agyag­ipari és kőipari tanuló volt, de ugyanott tanult az áll. főreáliskolá­ban is. Innen a székelykereszturi állami tanítóképzőbe ment, ahol 1908-ban szerzett tanítói oklevelet. Ez évben 100 aranyat kapott az Eötvös Alaptól. 1908-ban beiratkozott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára. 1912-ben polgári iskolai néptanári diplomát szerzett. Tanári pályafutá­sát Abrudbányán kezdte. Ez évben 14 napot töltött Olaszországban. Isko­lájában vezette a Közművelődési Egyesület dalárdáját és zenekarát. Az iskolát három nagy lépcsőházi falfestménnyel díszítette.

1915-ben nősült. Felesége Tabakovits Ilona volt. 1919-ben áttele­pült Magyarországra. Gyulán tanított az ottani polgári leány iskolában. 1917-ben -megrendelésre megfestette a kolozsvári tudományegyetem Ás­ványtani Múzeuma részére a verespataki római bányaműveket és részt vett az erdélyi festők kiállításán. 1922-ben kezdeményezte a békés­megyei festők kiállítását, és Iparművészeti Társulat alapítását. En­nek keretében 16 kiállítást rendezett. Háromszor nyert díjat.

Kiállított a budapesti Nemzeti Szalonban és Gyulán.

1923-óta a gyulai unitárius tanulók megbízott hitoktató­ja, a szórványegyházközség kántora és 53 évig gondnoka volt. Írt turisztikai és néprajzi cikkeket. 

Művészeti tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte. Figurális kompozíciókat, portrékat, táj- és csendéletképeket festett. Gyulán telepedett le, és részt vett a város és Békés megye képzőművészeti életének szervezésében. Számtalan fiatalt tanított a művészet szeretetére. Kohán György őt tekintette igazi mesterének.