Aradi Edvi Illés Ödön
Hován László
Balogh András
Antos József
Barta Mária
Uhrig Zsigmond
Medgyessy-Kovács Gyula
Szinte Gábor
Csabai Rott Margit
Szilágyi Jolán
Szilágyi István
Vásárhelyi Kovács Tibor
Joachim Ferenc, Csejtei
Eigel István
Fritz Éva
Guzsik Ödön
Halász Szabó Sándor
Horváth Béla
Ismeretlen festők
Jets György
József Dezső
Kántor Lajos
Karl Viktor,Mayr
Kósa Ferenc
Koszta Rozália
Monos József
C.Miklós I jelzéssel
Moldován István
Németh Miklós
Novák András
Nuridsány Zoltán
Orosz Gellért
BAK János, P.
Pilényi Pillich Oszkár
Platthy György
Prohászka József
Sarkantyu Simon
Schéner Mihály
Stark Anna
Székely Mihály
Jakuba János
Veress Sándor László
Kováts Béla
Kohán György
Schubert Ernő
Irányi Iritz Sándor
Baranyó Sándor
Komiszár János
Galamb Erzsébet
Tamás Ervin
Márton Ferenc
Viski János
Bizse János
Monostori-Moller Pál
Almásy Tasziló
Hídvégi Valéria
Iványi Ödön
Hévízi Éva
Csizmadia Zoltán
Persian Kata
Pirk János
Nyergesi János
Szalay Ferenc
Balás Ilona
Arató István
Magyary Kossa Anikó
Jankay (Deutsch) Tibor
Beck Judit
Fugli Dezső
Mártonfi Benke Márta
Vidovszky Béla
Vágréti János
Bíró György
Cs. Pataj Mihány
Gaburek Károly
Halvax Gyula
Szilágyi Ilona
Szegedy-Maszák Leona
Szantrucsek Jenő
Hranitzky Ilona
Imre István
Farkasházy Miklós
Hagyik István
Kelle Sándor
Masits István
Szentgyörgyi József
2011 aug. 21
2011 júl. 04
2011 aug. 21
2011 aug. 21
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 júl. 04
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 szept. 20
2011 szept. 21
2011 okt. 22
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 dec. 03
2012 febr. 05
2012 ápr. 09
2012 jún. 23
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2013 febr. 02
2013 ápr. 02
2013 ápr. 02
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 aug. 25
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2014 júl. 16
2014 júl. 22
2014 júl. 22
2014 okt. 06
2015 jan. 25
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23
2017 szept. 23

József Dezső

József Dezső (Firtosváralja, 1886 - Gyula, 1965)

alt

Fák napsütésben

Olaj, vászon 

Jbl. József D. 1911

alt

Merengő

Olaj, vászon,40 x 32,5cm

Jjl.József 

alt

Május

Olaj, vászon 53 x 68 cm

Jbl.: József

Firtosváralján született, ahol apja tanító volt. Udvarhelyen agyag­ipari és kőipari tanuló volt, de ugyanott tanult az áll. főreáliskolá­ban is. Innen a székelykereszturi állami tanítóképzőbe ment, ahol 1908-ban szerzett tanítói oklevelet. Ez évben 100 aranyat kapott az Eötvös Alaptól. 1908-ban beiratkozott a budapesti Képzőművészeti Főiskolára. 1912-ben polgári iskolai néptanári diplomát szerzett. Tanári pályafutá­sát Abrudbányán kezdte. Ez évben 14 napot töltött Olaszországban. Isko­lájában vezette a Közművelődési Egyesület dalárdáját és zenekarát. Az iskolát három nagy lépcsőházi falfestménnyel díszítette.

1915-ben nősült. Felesége Tabakovits Ilona volt. 1919-ben áttele­pült Magyarországra. Gyulán tanított az ottani polgári leány iskolában. 1917-ben -megrendelésre megfestette a kolozsvári tudományegyetem Ás­ványtani Múzeuma részére a verespataki római bányaműveket és részt vett az erdélyi festők kiállításán. 1922-ben kezdeményezte a békés­megyei festők kiállítását, és Iparművészeti Társulat alapítását. En­nek keretében 16 kiállítást rendezett. Háromszor nyert díjat.

Kiállított a budapesti Nemzeti Szalonban és Gyulán.

1923-óta a gyulai unitárius tanulók megbízott hitoktató­ja, a szórványegyházközség kántora és 53 évig gondnoka volt. Írt turisztikai és néprajzi cikkeket. 

Művészeti tanulmányait a budapesti Képzőművészeti Főiskolán végezte. Figurális kompozíciókat, portrékat, táj- és csendéletképeket festett. Gyulán telepedett le, és részt vett a város és Békés megye képzőművészeti életének szervezésében. Számtalan fiatalt tanított a művészet szeretetére. Kohán György őt tekintette igazi mesterének.