Aradi Edvi Illés Ödön
Hován László
Balogh András
Antos József
Barta Mária
Uhrig Zsigmond
Medgyessy-Kovács Gyula
Szinte Gábor
Csabai Rott Margit
Szilágyi István
Vásárhelyi Kovács Tibor
Eigel István
Fritz Éva
Guzsik Ödön
Halász Szabó Sándor
Hódi Géza
Horváth Béla
Ismeretlen festők
Jets György
József Dezső
Kántor Andor
Kántor Lajos
Karl Viktor,Mayr
Kósa Ferenc
Litkey György
Monos József
C.Miklós I jelzéssel
Moldován István
Németh Miklós
Novák András
Nuridsány Zoltán
Orosz Gellért
BAK János, P.
Pilényi Pillich Oszkár
Platthy György
Prohászka József
Sarkantyu Simon
Schéner Mihály
Stark Anna
Székely Mihály
Ballagó Imre
Veress Sándor László
Kováts Béla
Kohán György
Schubert Ernő
Irányi Iritz Sándor
Baranyó Sándor
Komiszár János
Kelemen Marcell
Galamb Erzsébet
Forró Antal
Portik Sándor
Szabó Árpád
Hegyi György
Fáy Dezső
Márton Ferenc
Viski János
Barta István
Bizse János
Monostori-Moller Pál
Almásy Tasziló
Simon György János
Balogh Ervin
Hídvégi Valéria
Iványi Ödön
Hévízi Éva
Kapicz Margit
Ruzicskay György
Csizmadia Zoltán
Huzella Pál
Persian Kata
Pirk János
Nyergesi János
Szalay Ferenc
Balás Ilona
Vadász Endre
Barta István
Arató István
Magyary Kossa Anikó
Jankay (Deutsch) Tibor
Beck Judit
Baransky Emil László
Fugli Dezső
Tamás Ervin
2011 aug. 21
2011 júl. 04
2011 aug. 21
2011 aug. 21
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 júl. 04
2011 aug. 11
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 10
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 aug. 11
2011 szept. 20
2011 szept. 21
2011 okt. 22
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 nov. 06
2011 dec. 03
2012 febr. 05
2012 márc. 26
2012 ápr. 09
2012 ápr. 15
2012 ápr. 15
2012 ápr. 15
2012 júl. 11
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2012 nov. 04
2013 febr. 02
2013 ápr. 02
2013 ápr. 02
2013 ápr. 02
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 máj. 25
2013 jún. 15
2013 aug. 25
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2013 okt. 23
2014 febr. 10
2014 febr. 10
2014 júl. 16
2014 júl. 22
2014 júl. 22
2014 okt. 06
2015 jan. 25
2015 jan. 25

Forró Antal

Forró Antal (Kézdimartonos,1924–Kolozsvár,1982)

alt

Szénaboglyák

Pasztell, papír 64x55 cm

Jbl. FORRÓ A. 981

Forró Antal 1924. március 7-én született a felsőháromszéki Kézdimartonosban.

Martonosi, kézdivásárhelyi, sepsiszentgyörgyi tanulóévei után a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát és Kolozsváron telepedett le, ahol tanárként és alkotóművészként tevékenykedett, viszonylag fiatalon, 58 éves korában bekövetkezett haláláig.

Veress Zoltán, jelenleg Svédországben élő íróbarátja 1974-ben ezt írja Forró Antalról: „Művészete örök visszatérés a szülőföldhöz, a szó szűkebb és tágabb értelmében egyaránt: visszatérés a gyökerekhez, a tájhoz, a természethez, az emberhez a maga ősi egyszerűségében és tisztaságában. S éppen ez a visszatérés teszi Forró Antal művészetét nem köznapian modernné, hanem a szó mélyebb értelmében korszerűvé. Mesei tündöklés és balladai borongás váltakozik vásznain, kartonjain: ahány kép, annyi korszerű életérzés, amelyeket ez a városon élő, de örökké erdőn-mezőn bolyongó művész természet-anyánk arcára vetítve fogalmaz meg számunkra”.

Banner Zoltán az Erdélyi Magyar Művészet a 20. században c. monografikus munkájában Forró Antalt a székely festőiskola jelentős művészegyéniségei közt tartja számon. Megállapítja, hogy a nagybányai panteista-természetközpontú festőiséggel szemben a székely iskola egy másik vonulatot képez, amelynek fő reprezentánsai a 20. század elején, illetve annak első felében a csíki nagyok: Márton Ferenc, Nagy István és Nagy Imre voltak. A második hullámhoz tartozott Bordi András, Bene József, Incze István, Karácsony János. A harmadik-negyedik nemzedékhez már jórészt az 1944. utániak sorolhatók: Forró Antal, Kusztos Endre, Sövér Elek, Sükösd Ferenc, Gaál András, Plugor Sándor, Márton Árpád, Búzás András és mások.

Azok a jegyek, amelyeket Banner Zoltán a székely iskola képviselőire jellemzőeknek talál, pontosan fellelhetők Forró Antalnál: munkáin a grafikai-festői jellegek az uralkodóak.„Alapvető témái a táj és az ember, de a tájat úgy varázsolja elénk, hogy az ottélők sorsát, életérzéseit tükrözze. Tájképein általában ritkán találunk alakokat, de előszeretettel elevenít meg arcokat. Egyszerű, mindennapi emberek portréit örökíti meg olymódon, hogy azokon leolvashatók a tájak emberének gondjai, törekvései, életérzései.” – idézem Incze Lászlót, a kézdivásárhelyi múzeum nyugalmazott vezetőjét.

Az erdélyi, de főleg a székelyföldi pasztell-reneszánszról többen is írtak már. Képviselőikre, köztük Forró Antalra, Kusztos Endrére, Sövér Elekre, Maszelka Jánosra, de a többiekre is az jellemző, hogy festve rajzolnak, illetve rajzolva festenek, szín és rajz egységet alkot műveikben. Forrónál, de talán a többieknél is felfedezhető, hogy „rajztudása szinte reflexmozgás”. Magyari Lajos költő 1974-ben, Kézdivásárhelyen így méltatta Forró Antal munkásságát: „Érzésünk szerint a művész a pasztellben nyújtja leginkább önmagát, itt valósítja meg azt a harmóniát, amely a színek összebékítésével a kompozíciót alkotja (…) Forró nagy élménye a székelyföldi, s ezen belül a martonosi táj. Témájától csak szénrajzaiban tér el, ahol az élet alkonyához érkezett parasztok arcát örökíti meg, akik tekintetükben, homlokuk ráncaiban ott hordozzák a szüntelen munkában eltöltött élet minden tapasztalatát. Rendkívül sokatmondóak és kifejezőek ezek az arcok. Ahogy Nagy Imre mondaná: <<élővé válik a történelem>>”.

Forrás:http://forroantal.wordpress.com/